از مصرف داروهایی که حاوی آسپرین یا ایبو پروفن هستند حداقل برای دو هفته قبل از جراحی پرهیز کنید . این داروها سبب افزایش خونریزی خواهند شد . فقط داروهایی که توسط دکترتان تایید یا تجویز شده اند استفاده کنید .

اگر سیگاری هستید باید ترک کنید. سیگار کشیدن فرآیند بهبودتان را پس از جراحی کند کرده و احتمال ابتلا به عفونت را در شما بیشتر خواهد کرد .